Pikatestien merkitys kasvaa tulevaisuudessa

Tämän vuoden AACC Annual Scientific meeting + Clinical Lab Expo -tapahtuman anti osoitti aiempia vuosia vahvemmin sen, kuinka merkittävä ja kasvava rooli pikatesteillä on IVD-markkinassa. Parin viimeisen vuoden aikana alaa on luonnollisesti leimannut Covid-19 testaus, jonka määrän kuitenkin ennakoidaan romahtavan tulevan kolmen vuoden aikana. Koronatestaus on kuitenkin tuonut mukanaan muutoksia mm. testausympäristöihin ja -tapoihin, joista moni on tullut jäädäkseen. Tämä vauhdittaa jo aiemmin käynnistynyttä muutosta, jossa pikatestauksella tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli ihmisten elämässä.

Itsetestauksen merkitys Covid-19 pandemian hallinnassa on ollut keskeinen tekijä vuodesta 2020 lähtien.  Tämä näkyy maailman johtavien IVD-yritysten liikevaihdossa ja tuloksessa, jotka ovat kasvaneet ao. vuosina useilla miljardeilla. Kasvun odotetaan kuitenkin pysähtyvän ja palaavan pandemiaa edeltävälle tasolle seuraavan 3 vuoden aikana. Suurin kasvu yrityksissä nähtiin nimenomaan Covid-19 antigeenitestien myynnissä, kun taas vastaavat genomisten testien myynti kasvoi huomattavasti maltillisemmin. Syynä tähän oli kotona tehtävien testien myynnin räjähdysmäinen kasvu.

Ennen pandemiaa kotitestausta pidettiin hyvin epäluotettavana, mutta viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että ao. testien luotettavuus kotikäytössä on yhtä hyvä kuin terveydenhuollon tekemänä. SARS Covid-19 -kotitestauksen nähtiin parantavan myös potilasturvallisuutta vähentämällä sairastuneiden liikkumista ja hoitoon ohjautumista. AACC:n paneelikeskusteluissa tuli esille, että jatkossa testien luotettavuus tulee paranemaan saatujen kokemusten perusteella, ja että kotitestaamisen käytänteitä on syytä kehittää edelleen, sillä vastaavia hyötyjä on saavutettavissa monien muiden sairauksien kohdalla. Laboratorioiden roolina kotitestaamisen laadun parantamisessa nähtiin ennen kaikkea johtamisen ja ohjaamisen merkitys oikean tiedon jakamisessa. Uusien digitaalisten mittausalustojen merkitys tulosten luotettavuuden ja siirrettävyyden parantamiseksi nähtiin hyvin oleellisena kehityskohteena.

AACC:n eri foorumeilla käytiin myös keskustelua kotitestauksen ja lisääntyvän itsetestauksen vaikutuksista terveydenhuoltojärjestelmään. Keskusteluissa pohdittiin yksilön etua (kyvykkyydet, tarpeet ja toiveet), eri toimijoiden roolia, terveydenhuollon haasteita laboratorioiden ja hoidon ammattilaisten näkökulmasta, sekä muutoksen tarjoamia strategisia mahdollisuuksia. Tarve muutoksille on ilmeinen ja tehtävissä, ja me Reagenalla yhtenä IVD-alan toimijana olemme valmiita ottamaan haasteen vastaan.

Markkina-analyytikkojen viestien mukaan Euroopan alue on ohittanut Pohjois-Amerikan IVD-markkinakoossa. Voisimmeko me toimia edelläkävijöinä tässä muutoksessa? Kuulemme mielellämme ajatuksiasi aiheeseen liittyen.

Anu Mickels, toimitusjohtaja