Etusivu » Dokumentit » Tieteelliset julkaisut

Tieteelliset julkaisut

Reagena on eläinvälitteisten diagnostiikkatuotteiden edelläkävijä

Zoonoosit ovat eläimestä ihmiseen tarttuvia infektiosairauksia, joiden diagnostisoiminen perustuu ao. patogeenin suoraan tai epäsuoraan osoittamiseen ihmisen kudoksista kuten verestä tai selkäydinnesteestä. Zoonooseja tunnetaan kymmeniä, joista meille tunnetuimpia ovat esimerkiksi myyräkuume, borrelioosi sekä puutiaisaivokuume. Myös Covid-19 pandemian alkulähde on tiettävästi eläinperäinen.

Reagena on erikoistunut kehittämään ja valmistamaan diagnostisia tuotteita eläinvälitteisten infektioiden toteamiseksi. Olemme tuoneet markkinoille tärkeitä diagnostisia pika- ja EIA-testejä mm. akuutin myyräkuumeen sekä puutiaisaivokuumeen osoittamiseksi verinäytteistä. Uutena tuoteperheenä saatavilla on nyt myös borrelioosin ja neuroborrelioosin osoittamiseen käytettävät pikadiagnostiset sekä EIA-testit.

Borrelioosi

Borrelia on spirokeettoihin kuuluva bakteeri Borrelia burgdorferi, jota levittävät Ixodes-suvun puutiaiset. Borrelia voi aiheuttaa ihmiselle infektiotaudin, jota kutsutaan borrelioosiksi tai Lymen taudiksi. Borrelioosi tarttuu ihmiseen puutiaisen eli punkin pureman välityksellä. Itämisaika punkin puremasta ensioireisiin on 3–30 vuorokautta.  Suomessa bakteerin esiintyvyys puutiaisissa on noin 20‒25 prosentin välillä. Tärkeimpiä bakteerin säilyttäjiä ovat pikkujyrsijät, joista borreliabakteeri tarttuu verta imevään puutiaiseen ja siitä ihmiseen.

Alkuvaiheessa borrelioosi todetaan kliinisten oireiden perusteella. Borrelioosille tyypillinen ihoreaktio on punoittava ja laajeneva ihottuma punkin purema kohdassa, erythema migrans, joka varsin usein voi jäädä huomaamatta tai sitä ei välttämättä synny lainkaan. Tällöin tauti voi edetä akuutista vaiheesta krooniseksi infektioksi, joka voidaan todeta seerumista tai aivo-selkäydinnesteestä osittamalla bakteerille spesifinen vasta-aine.

Reagenan borrelioosin diagnostisointiin käytettävät testit perustuvat hyvin karakterisoituihin C6 (Vlse) sekä C10 (OspC) antigeeneihin, joilla voidaan osoittaa joko IgG ja/tai IgM luokan vasta-aineita veri- tai selkäydinnäytteistä. Tarjoamme sekä pikadiagnostisia, että EIA testejä, joita voidaan käyttää myös ns. Tier 2 testeinä. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu kemokiini CXCL-13 pikatesti, jota käytetään apuna neuroborrelioosin diagnostisoinnissa. Borrelioosituotteemme ovat saaneet osakseen runsaasti kansainvälistä mielenkiintoa ja niiden toimivuudesta on tehty useita tieteellisiä julkaisuita, joihin pääsee alla olevista linkeistä. 

TBE

Puutiaisaivokuumevirus (tick-borne encaphalitis virus, TBEV) kuuluu flaviviruksiin ja se voi aiheuttaa infektion keskushermostossa. TBE-virus, jota tavataan useimmissa Euroopan maissa, Venäjällä sekä Pohjois-Aasiassa, voi välittyä ihmisiin puutiaisten (Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus) pureman kautta. TBE-viruksen kolme eri alatyyppiä – läntinen, siperialainen ja Kaukoidän tyyppi – aiheuttavat vakavuudeltaan erilaisen taudin. Näistä kolmesta läntinen alatyyppi aiheuttaa miedoimmat ja Kaukoidän alatyyppi rajuimmat oireet.

TBE-virus tarttuu jo minuuteissa punkin kiinnityttyä puremakohtaan. Yleensä noin viikon kuluttua punkin puremasta alkavat oireet ovat flunssan kaltaisia ja ne kestävät vajaan viikon. Suurimmalla osalla tauti loppuu tähän, joten moni on saattanut sairastaa TBE:n tietämättään.

Noin kolmanneksella tartunnan saaneista tauti etenee varsinaiseen aivokuumevaiheeseen 3–21 vrk kestävän oireettoman jakson jälkeen. Tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, päänsärky ja niskajäykkyys. Osalla potilaista ilmenee myös pahoinvointia, tajunnan häiriöitä, kouristuksia ja halvauksia. Toinen vaihe kestää 2–3 viikkoa. Osalla potilaista tauti aiheuttaa aivokalvontulehduksen eli meningiitin, aivokudoksen tulehduksen eli enkefaliitin tai selkäytimen tulehduksen eli myeliitin. Tauti voi aiheuttaa myös myöhäisoireita tai pysyvän halvauksen.

Akuutin TBE infektion diagnostisointi tehdään oireiden perusteella sekä verinäytteestä tehtävän spesifisen IgM- luokan vasta-aineen osoittamisella. Tuotevalikoimastamme löytyy erittäin luotettava pikatesti juuri akuutin TBE infektion osoittamiseksi. Tuote on helppo suorittaa, tuloksen saa 20 min. ja se on yhtä luotettava kuin laboratorioissa käytettävät EIA testit. Tuotetta koskevia tieteellisiä artikkeleita löytyy alla olevista linkeistä.

Hantavirukset

Tähän mennessä maailmalla on tunnistettu yli 20 erilaista hantavirusalalajia, joista suurin osa on ihmiselle patogeenisia. Kutakin hantaviruslajia kantaa tietty jyrsijä ja hantavirukset tarttuvat ihmiseen lähinnä hengitysteitse jyrsijöiden kuivuneita eritteitä sisältävän pölyn mukana. Ainoa ihmisestä ihmiseen tarttunut hantavirus on Etelä-Amerikassa esiintyvä Andes-virus.

Euroopan ja Aasian hantavirukset aiheuttavat munuaisoireista verenvuotokuumetta (HFRS, Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome) ja Amerikassa esiintyvät hantavirukset puolestaan keuhko-oireista infektiota (HPS, Hantavirus Pulmonary Syndrome). Hantavirusinfektio voi olla vakavuudeltaan hyvin lievä tai jopa oireeton, mutta pahimmassa tapauksessa tappava.

Suomalaisille tutuin hantavirus on Puumala-virus, joka leviää metsämyyrien (bank vole, Myodes glareolus) välityksellä ja aiheuttaa myyräkuumeena tunnetun sairauden. Myyräkuumeen itämisaika on n. 2–3 viikkoa, minkä jälkeen tyypillisiä oireita ovat mm. kuume, päänsärky, pahoinvointi sekä selkäkivut. Myyräkuume voi olla myös oireeton, mutta joissain tapauksissa se vaatii pitkäaikaista sairaalahoitoa. Kuolleisuus myyräkuumeeseen on noin 0.1–0.3 % tartunnan saaneista.

Itä- ja Keski-Euroopassa esiintyvää Dobrava-Belgrade-virusta (DOBV) kantaa metsähiiri (yellow necked mouse, Apodemus flavicollis) ja sen aiheuttamat oireet vaihtelevat lievästä taudinkuvasta vakavaan. Saman jyrsijän kantaman Saaremaa-viruksen (SAAV) aiheuttama infektio on oireeton tai lievä.

Peltohiiren (striped field mouse, Apodemus agrarius) kantamaa Hantaan-virusta (HTNV) esiintyy lähinnä Itä-Aasiassa. Vakavia oireita aiheuttava HTNV on maailmanlaajuisesti merkittävin hantavirus, sillä vuosittain Kiinassa todetaan kymmeniä tuhansia HFRS-tapauksia.

Iso- ja mustarottien kantamaa Seoul-virusta (SEOV) on aiemmin tavattu lähinnä Aasiassa, mutta lähivuosina yksittäisiä SEOV-infektioita on todennettu myös Euroopassa, esim. Ranskassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa. Seoul-virusta on hiljattain löydetty myös lemmikkirotista esim. Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

Amerikan mantereen merkittävimpiä hantaviruksia ovat peurahiiren (deer mouse, Peromyscus maniculatus) kantama Sin Nombre -virus (SNV) ja riisirotan (long-tailed pygmy rice rat, Oligoryzomys longicaudatus) kantama Andes-virus (ANDV). Näiden hantavirusten aiheuttamat keuhko-oireet ovat erittäin vakavia ja jopa yli kolmasosa tartunnan saaneista kuolee.

Hantavirusten aiheuttamat infektiot osoitetaan spesifisten vasta-aineiden avulla. Yleensä oireiden alkaessa potilailta on jo mitattavissa IgM-vasta-aineita ja suurella osalla myös IgG-vasta-aineita. Tartunta jättää elinikäisen immuniteetin ja IgG-vasta-aineet ovat havaittavissa vielä vuosikymmenten jälkeen. Reagena tarjoaa hyvin spesifiset ja sensitiiviset pika- ja EIA testit monien hantavirusinfektioiden osoittamiseksi. Voit lukea lisää näiden testien toimivuudesta tieteellisistä artikkeleista, joihin pääset alla olevista linkeistä.