1. Rekisterinpitäjä

Reagena Oy (”Reagena”)

Y-tunnus: 2495007-8

info@reagena.com

Takojantie 18

70900 Toivala, Suomi  

2. Rekisterin nimi

Reagena Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

  • Asiakas- ja palvelusuhteen hoito sekä ylläpito,
  • Tilausten, lähetysten ja laskutuksen käsittely sekä ylläpito,
  • Palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaaviksi,
  • Markkinointi.

Asiakkaan tietoja käsitellään Reagenan ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja asiakassuhteen perusteella syntyvän Reagenan oikeutetun edun perusteella. Lisäksi markkinointitarkoituksia varten henkilötietoja käsitellään suostumuksen ja oikeutetun edun perusteella.

4. Kerättävät henkilötiedot

  • etu- ja sukunimi,
  • osoitetiedot,
  • asema organisaatiossa ja/tai titteli,
  • puhelinnumero,
  • sähköpostiosoite.

Henkilötietoja saadaan sekä suoraan rekisteröidyltä itseltään että yrityksen muilta yhteyshenkilöiltä tai julkisista lähteistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Reagenan palveluntarjoajille, jotta rekisteröidylle tarjottu palvelu pystytään toteuttamaan. Lisäksi tietoja voidaan tarvittaessa pyynnöstä luovuttaa niitä pyytäville viranomaisille. Aika ajoin suoritamme erilaisia mielipide- ja markkinatutkimuksia, joiden johdosta tietoja siirretään tutkimuksia laativalle palveluntarjoajalle.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun se on palvelun tuottamisen kannalta tarpeellista. Mikäli henkilötietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, otamme huomioon tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja tietojen siirron vaikutukset rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta ja toteutamme tarvittavat varotoimenpiteet siirron toteuttamiseksi.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ei luovuteta sivullisille. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Keräämämme henkilötiedot sijaitsevat salasanasuojatulla pilvipalvelimella.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Reagena säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin asiakassuhteen hoitaminen niin edellyttää. Mikäli markkinointi perustuu suostumukseen, käsitellään henkilötietoja niin kauan, kunnes asiakas peruuttaa suostumuksensa tai kieltää häneen kohdistuvan markkinoinnin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa, jolloin poistamme antamasi suostumuksen. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada itseään koskevat tiedot poistetuksi, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, mikäli käsitellyt tiedot ovat rekisteröidyn käsityksen mukaan virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai rekisteröity on vastustanut käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan ilmoittamalla siitä Reagenalle kirjallisesti osoitteeseen: info(at)reagena.com.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli se epäilee, että Reagena ei noudata tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja velvoitteita.