Reagena on tuonut markkinoille uuden pikatestin CXCL13-kemokiinin osoittamiseksi likvorista

Reagena on kehittänyt uuden pikatestin neuroborrelioosin varhaisen toteamisen avuksi. ReaScan CXCL13 on saanut CE-merkinnän ja sen markkinointi on käynnistynyt. Testin pääasiallinen markkina-alue alkuvaiheessa on Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa.

Neuroborrelioosia tutkitaan aivo-selkäydinnesteestä eli likvorista. Nykykäytännön mukaan likvornäyte lähetetään CXCL13:n osalta analysoitavaksi keskuslaboratorioon ja tuloksen saaminen kestää päivistä muutamaan viikkoon. Uusi pikatesti tehdään hoitavassa yksikössä ja tulos saadaan 20 minuutissa. Näytettä ei tarvitse lähettää mihinkään.

Tuotekehityskemisti Tarja Snellman kertoo, että Reagenan kehittämissä muissa pikatesteissä näytteeksi käy tippa verta, jolloin testi voidaan tehdä hyvinkin pienessä terveydenhuollon yksikössä.  ”Likvornäytteen ottaminen on astetta kajoavampi ja vaativampi, joten ReaScan CXCL13 -testiä ei tultane käyttämään pienissä terveydenhuollon yksiköissä”, hän sanoo.

Borrelioosi on punkin puremasta syntyvä tauti ja neuroborrelioosi sen pitkälle kehittynyt, keskushermostoon levinnyt vaihe. Reagenan tieteellisenä asiantuntijana toimiva kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Jukka Hytönen sanoo, että sairaus voi olla erittäin invalidisoiva.

”Mitä nopeammin diagnoosi saadaan, sitä nopeammin hoito voidaan aloittaa ja sitä nopeammin se tehoaa”, hän painottaa. Hytösen mukaan Reagenan uuden testin vahvuuksia ovat nopeuden lisäksi herkkyys ja tarkkuus. Reagenan oman lukulaitteen avulla testituloksesta saadaan yksiselitteinen numeerinen arvo eikä testin tekijän tarvitse turvautua silmämääräiseen arviointiin.

Jukka Hytönen toimii apulaisprofessorina Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella. Hän johtaa borrelioositutkimusta tekevää ryhmää, jonka työn yhtenä kohteena on diagnostiikka. Ryhmältä on tulossa ReaScan CXCL13 -pikatestin toimivuutta koskeva tieteellinen julkaisu.

Bioteknologian menetelmiä hyödyntävä Reagena on erikoistunut terveysteknologiaan ja kemian teollisuuteen. Terveysteknologiassa se on keskittynyt in vitro -diagnostiikkaan (IVD), jossa se kehittää ja valmistaa laboratoriotestejä tiettyjen eläinperäisten infektioiden diagnosointiin. Lisäksi Reagena kehittää ja valmistaa tuotteita kumppaneilleen sopimusvalmistajana sekä tuottaa kemianteollisuuden osakomponentteja.

Reagenan pikatestit perustuvat patentoituun ReaScan-teknologiaan, jollaista tai jota vastaavaa ei ole millään muulla yrityksellä. Reagena on kehittänyt maailman ensimmäiset pikatestit myyräkuumeen ja puutiaisaivokuumeen diagnosointiin. Myyräkuumetta aiheuttaa Puumala-virus. Puutiaisaivokuume on virusinfektio, joka tarttuu punkin puremasta.

Toimitusjohtaja Anu Mickels sanoo, että neuroborrelioosin pikatesti on luonteva askel yrityksen tuotevalikoimassa. Taustalla on paitsi aikaisemmista tuotteista saatu kokemus, myös yrityksen laajasta asiantuntijaverkostosta saatu palaute, jonka mukaan neuroborrelioosin diagnostiikkaan ei ole tähän mennessä ollut olemassa toimivaa pikatestiä. Reagenan tavoitteena on jatkaa testien kehittämistä eläinvälitteisten sairauksien diagnostiikkaan ja tuoda markkinoille uusia tuotteita tällä saralla.

Reagena kehittää ja valmistaa kaikki tuotteensa Suomessa Siilijärven tuotantolaitoksessa korkeasti koulutetulla henkilökunnalla, automaatiota hyödyntäen.

Lue lisää: ReaScan CXCL13

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä info@reagena.com.