gbfi

Etsitkö yritystä, jossa tehdä pro gradu -tutkielmasi tai lopputyösi?

Ota yhteyttä keskustellaksesi yhteistyömahdollisuuksista lisää. Olemme kiinnostuneita esimerkiksi tuotekehitykseen  ja tuotantotalouteen suuntautuvista opinnäytetöistä.

Lähetä CV:si ja lyhyt kuvaus kiinnostuksen kohteistasi osoitteeseen

careers@reagena.com