gbfi

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteen voit hakea lisäämällä tuotenumeron alla olevaan hakukenttään.

Tuotenumero

REACH-asetuksen (N:o 1907/2006) mukaan käyttöturvallisuustiedote on toimitettava vaaralliseksi luokitelluista aineista ja seoksista:

- vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset

- aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT-aineet)

- aineet, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB-aineet)

- erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet), jotka on listattu kandidaattilistaan.

Fotolia_60170693_.jpg